top of page

POZNAJ ARCHILLEA
PLATFORMĘ CYFRYZACJI PROCESÓW 

Projekt bez tytułu (3).png
Projekt bez tytułu (4).png

Archillea to zdecydowanie więcej, niż platforma pozwalająca na kompleksowe zarządzanie obiegiem dokumentów w Twojej organizacji. Dzięki wbudowanym narzędziom oraz modułom możesz samodzielnie tworzyć nowe procesy i dostosowywać już zautomatyzowane do potrzeb Twojej firmy. 

W pełni bezpieczny system pozwala na łatwe zarządzanie uprawnieniami. Pracuj z dowolnej lokalizacji na każdym urządzenia logując się do systemu przy użyciu przeglądarki.

Dlaczego Archillea?

01

Automatyzacja dowolnego procesu

Pełna niezależność w samodzielnej modyfikacji lub tworzeniu procesów i formularzy dzięki dedykowanym modułom.

04

Prosta integracja z systemami zewnętrznymi

Wbudowane komponenty integracyjne umożliwiające szybką i prostą integrację z systemami zewnętrznymi

02

Łatwe zarządzanie zadaniami

Dedykowany pulpit powiadomień pozwalający na łatwe kontrolowanie zadań przypisanych do pracownika

05

Bezpieczeństwo danych

Regularnie przeprowadzane wewnętrzne audyty bezpieczeństwa 

03

Szybkie wdrożenie

Dzięki narzędziom modelowania i wbudowanym akceleratorom rozwiązań uzyskasz pierwszą wersję elektronicznego procesu w mniej niż tydzień bez konieczności kodowania

06

Cyfrowe rozpoznanie danych

Cyfrowe rozpoznawanie danych dzięki technologii OCR opartej na bibliotekach optycznych ABBYY Fine Reader.

Zastanawiasz się, w których obszarach warto wdrożyć Platformę Cyfryzacji Procesów?

Platforma Cyfryzacji Procesów sprawdzi się wszędzie tam, gdzie w codziennej pracy mamy do czynienia z dokumentacją, którą należy rozliczyć, zaksięgować czy zarchiwizować. Dlatego jest to narzędzie, które doskonale odnajduje się tam, gdzie dokumenty wymagają zapoznania się i akceptacji przez decydentów pracujących w niezależnych od siebie departamentach. 

Archillea znajdzie zastosowanie m.in. Księgowości i Finansach, Administracji, Logistyce i Zakupach, Działach HR, Administracji Publicznej i wielu innych obszarach, w których pracownicy na co dzień mają do czynienia z dokumentacją.

Proces rektutacji | Etap 1: Utworzenie wniosku o rekrutację | Elektroniczny Obieg Dokumentów
03:31

Proces rektutacji | Etap 1: Utworzenie wniosku o rekrutację | Elektroniczny Obieg Dokumentów

Obsługa procesu rekrutacji z wykorzystaniem systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów. Procesy rekrutacyjny jest w pełni obsługiwany przez system Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Począwszy od tworzenia planu zatrudnienia, wniosków o wszczęcie rekrutacji poprzez tworzenie ofert pracy i aplikowanie przez kandydatów, a skończywszy na wniosku o zatrudnienie wybranego kandydata. Dla kompletności obsługi procesu system zawiera monitorowanie przebiegu procesu rekrutacji, tworzenie bazy kandydatów jak i bazy pytań rekrutacyjnych i testów wewnętrznych oraz kompetencyjnych. Wnioski w ramach procesu mają zdefiniowaną ścieżkę akceptacji i określony czas reakcji poszczególnych akceptantów. Znacznie to skraca czas procesowania wniosków, a dzięki powiadomieniom mailowym oraz na pulpicie systemu, daje bezpieczeństwo, że takie wnioski nie zostaną pominięte. Oferty pracy mogą być publikowane wewnątrz firmy jak i na witrynach zewnętrznych. Kandydaci mogą aplikować bezpośrednio na określone oferty pracy. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem. Dokumenty takie jak CV oraz inne uzyskane w procesie rekrutacji są w jednym miejscu. Żaden kandydat nie zostanie pominięty, a czas obsługi procesu jest znacznie krótszy i prostszy. Złożenie wniosku o wszczęcie rekrutacji odbywa się w maksymalnie uproszczonej i przyjaznej formie. Określenie warunków przeprowadzenia rekrutacji, razem z podaniem zakresu obowiązków i wymagań, wykonywane jest z wykorzystaniem zdefiniowanych list wartości i słowników. Możliwe jest również wykorzystanie generatora wniosku w odwołaniu do wprowadzonego planu zatrudnienia. Skraca to czas uzupełniania danych i eliminuje powstawanie błędów. www.dahliamatic.eu
Procesy

Produkcja

 • System sugestii pracowniczych

 • Okresowe oceny pracownicze

 • Obieg procedur i instrukcji 

 • Harmonogram serwisów i przeglądów dla parku maszynowego 

 • Zgłoszenia i obsługa awarii  

 • Pobieranie próbek i archiwizacja 

 • Kontrola między operacyjna

 • Zgłoszenie i obsługa reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych

Administracja

 • Rejestr umów zakupowych i sprzedażowych

 • Opracowanie dokumentów umów, akceptacje, opiniowanie

 • Rejestr kontrahentów

 • Wnioski o utworzenie kontrahenta w rejestrach

 • Rejestracja i obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej

 • Obsługa składu chronologicznego

 • Integracja z systemami operatorów pocztowych

 • Integracja z urządzeniami biurowymi (drukarki etykiet, skanery, wagi, czytniki kodów kreskowych)

Finanse i księgowość

 • Opis merytoryczny i akceptacja faktury zakupowej

 • Wniosek o wystawienie faktury zakupowej

 • Wiosek o realizację płatności

 • Integracja z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF)

 • Procesy rozpoznania OCR dla faktur

 • Wniosek o delegację służbową i rozliczenie kosztów delegacji

   

Zakupy i logistyka

 • Rejestracja zapotrzebowań zakupowych katalogowych

 • Rejestracja zapotrzebowań niekatalogowych

 • Rejestracja i obieg akceptacyjny wniosków zakupowych

 • Wnioskowanie i akceptacja zamówień zakupowych

 • Wiązanie faktur zakupowych z zamówieniami

 • Wiązanie faktur zakupowych z dokumentami PZ

Human Resources

 • Tworzenie planu zatrudnienia i wnioski o zmianę planu zatrudnienia

 • Zdefiniowanie procesu rekrutacji i wioski o wszczęcie rekrutacji

 • Tworzenie i publikowanie oferty pracy oraz aplikowanie na ofertę

 • Tworzenie bazy i rankingu kandydatów

 • Monitorowanie potrzeb kadrowych i przebiegu procesu rekrutacji

 • Raportowanie danych z procesów rekrutacyjnych

 • Tworzenie banku pytań rekrutacyjnych testów wewnętrznych/kompetencyjnych

 • Oceny pracownicze

Zamówienia publiczne

 • Planowanie zamówień 

 • Przygotowanie postępowań

 • Postępowanie zamówień publicznych

 • Proces odwołania

 • Proces zamówień zwolnionych

 • Wniosek o zwrot wadium

Dobrze zaplanowane i z jasno wyznaczonymi celami 

Kilkanaście lat doświadczenia pozwoliło wypracować nam najlepsze praktyki, dzięki którym projekty prowadzone wspólnie z naszymi klientami możemy opisać tymi cechami - dobrze zaplanowane  z jasno wyznaczonymi celami. Wierzymy, że wdrożenie Platformy Cyfryzacji Procesów nawet w organizacjach z kilkoma tysiącami pracowników na pokładzie, w których procesy odbiegają od szablonu możne być proste właściwie zdefiniowanymi kamieniami milowymi. 

Podczas wspólnego procesu wdrożenia doradzamy i projektujemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb, a po starcie produkcyjnym wspieramy Ciebie i Twoich pracowników podczas nauki korzystania z systemu. Na żadnym z etapów nie pozostajesz sam.

1. Analiza

2. Konfiguracja

nabywamy wiedzę, o zakresie wymaganych informacji, jak przebiega akceptacja, jakie są wymagane raporty i rejestry, tworzymy dokumentacje analityczną będącą podstawą do dalszych prac.

konfigurujemy aplikację zgodnie z ustaleniem poczynionymi na etapie analizy, budujemy narzędzia integracyjne przy ścisłej współpracy z działem IT Zamawiającego lub innym dostawcą.

3. Testy 

szkolimy z aplikacji użytkowników kluczowych oraz wspólnie z nimi realizujemy testy, potwierdzamy gotowość do uruchomienia produkcyjnego

4. Uruchomienie produkcyjne

uruchamiamy aplikację na środowisku produkcyjnym.

5. Stabilizacja

jesteśmy z użytkownikami przez pierwsze tygodnie pracy z aplikacją wspierając pracowników zapoznających się z nowym narzędziem oraz czuwając, by wszystkie procesy przebiegały zgodnie z planem.

6. Utrzymanie i rozwój

wspieramy w bieżącej pracy, wspólnie identyfikujemy kolejne obszary, w których warto zautomatyzować obieg dokumentów.

bottom of page